Xác định nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng là một “mặt trận” quan trọng , nên trong năm 2016, Công ty Trực thăng miền Bắc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm sẵn sàng nhận và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trong năm, các tổ bay của Công ty đã thực hiện an toàn, hiệu quả 2 chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Quốc phòng; 2 chuyến bay cấp cứu theo lệnh của Bộ Quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối; đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực trong các sự kiện quan trọng của đất nước và bay cứu hộ cứu nạn.

Coi con người là nhân tố quan trọng trong thực hiện mọi nhiệm vụ, nên trong năm 2016, Công ty Trực thăng miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, huấn luyện phi công. Công ty tập trung huấn luyện củng cố trình độ bay của đội ngũ phi công có kinh nghiệm bay đồng thời tích cực đào tạo đội ngũ kế cận. Cùng với tự chủ phát huy tối đa năng lực của Công ty trong tổ chức huấn luyện, Công ty còn tăng cường liên kết huấn luyện, đào tạo với các đơn vị, đối tác trong và ngoài nước. Ngoài huấn luyện thực hành bay trong ban bay hoặc kèm thương mại, Công ty còn tổ chức huấn luyện theo các chương trình quy định của Cục Hàng không Việt Nam.

Đại tá Đỗ Xuân Hòa chia sẻ: Hoàn thành 100% kế hoạch và bay bảo đảm an toàn tuyệt đối là những kết quả nổi bật của Công ty trong năm 2016. Đây chính là động lực quan trọng để chúng tôi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Bài, ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ